Govor

Besedo dajem zdaj Zakonodajno-pravni službi, mag. Sonji Bien Karlovšek.

Izvolite.