Govor

mag. Alenka Bratušek

Samo še to bi dopolnila, ker sem pozabila. Ja, pripravljen amandma absolutno ureja pripombe Zakonodajno-pravne službe.

Mogoče še pripombe, ki so jih k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah našega Zakona o voznikih dali s strani GZS (Združenje šol vožnje Slovenija). Tukaj želimo poudariti, da nikakor ne gre za uvajanje dvojnega sankcioniranja, kot navajajo, saj so pristojnosti inšpektorata, pristojnega za promet in agencije, ki jih določamo tukaj, absolutno drugačne.

Hvala.