Govor

mag. Alenka Bratušek

Najlepša hvala in lep pozdrav, spoštovane poslanke in poslanci in seveda tudi vsi ostali gostje.

Pred vami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, kjer želimo spremeniti tri stvari. Jih bom na kratko povzela. Ampak ker gre, bom rekla, za manjše spremembe, zato tudi naš vladni predlog, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku.

Prva sprememba se nanaša na 20. člen Zakona o voznikih, ki ureja izvajanje strokovnih nadzorov Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa nad vsebino, obsegom, strokovnostjo in kakovostjo izvajanja dela šol vožnje, ki usposabljajo kandidate za voznike, ter pooblaščenih organizacij, ki izvajajo programe dodatnih usposabljanj voznikov. In z dopolnitvijo določbe 2. točke tretjega odstavka 20. člena omenjenega zakona bi želeli določiti, da AVP, se pravi agencija izda pisno opozorilo tudi na podlagi ugotovitev, obvestil inšpektorata, pristojnega za promet, in policije, če se obvestila inšpektorata in policije nanašajo na kršitve, določene v tej 2. točki tretjega odstavka 20. člena Zakona o voznikih.

Druga sprememba je sprememba določb oziroma predlog sprememb določb 88. in 89. člena Zakona o voznikih. Ti dve določbi urejata opravljanje zdravstvenih in kontrolnih zdravstvenih pregledov po ugotovljeni telesni in duševni nezmožnosti oziroma začasni telesni in duševni nezmožnosti za vožnjo motornega vozila in mi bi želeli te določbe dopolniti v smeri, da kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja, pri katerem je po predhodno opravljenem zdravstvenem pregledu ugotovljena telesna in duševna nezmožnost za vožnjo motornega vozila, mora opraviti ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila pred posebno zdravstveno komisijo.

In tretja, mogoče celo ključna sprememba tega zakona je, da podaljšujemo uvedbo tako imenovanih evropskih ali pa enotnih evropskih vozniških dovoljenj z 19. januarjem 2033, tako kot tudi določa, določajo evropska pravila. Danes imamo v Sloveniji uzakonjeno, da je treba ta tako imenovana rdeča vozniška dovoljenja zamenjati do 19. januarja 2033. Nekaj več kot 300 tisoč je še teh dovoljenj v obtoku, tako da bi v bistvu lahko s to zahtevo povzročili kar nekaj zmede ali pa gneče na upravnih enotah. Poleg tega pa še enkrat, evropska pravila določajo, da se mora to narediti do 19. januarja 2033 in mi v bistvu samo usklajujemo te datume, seveda pa hkrati pozivamo ljudi, da naj ne čakajo deset let oziroma do skrajnega roka, ampak naj si ta vozniška dovoljenja zaradi svoje varnosti, ker ta stara je mogoče nekoliko bolj enostavno ponarejati kot nova, uredijo mogoče sproti, ko urejajo kakšen drug dokument. In seveda je obvezna zamenjava, če je vozniško dovoljenje poškodovano, če fotografija, ki jo imamo v vozniškem dovoljenju, ne ustreza več, bom rekla, trenutnemu stanju. Vse to pa so pogoji, ki zahtevajo zamenjavo vozniških dovoljenj takoj.