Govor

Tilen Božič

Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in seveda tudi vsi ostali!

Zakon o dohodnini, ki je pred vami oziroma ta novela spada v sveženj ukrepov, ki jih je pripravila Vlada. Ti ukrepi so raznovrstni. Eni izmed največjih obsegajo predvsem regulacijo cen energentov za ogrevanje oziroma pogonskih goriv, pa tudi elektrike za drobno gospodarstvo in za prebivalstvo. Potem so tukaj tudi ukrepi, ki so bili vezani na znižanje DDV, nizke trošarine, odpoved nekaterim dajatvam, kot so za učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije, CO2 in tako naprej. Vzpostavljena je bila za prihodnje leto tudi posebna shema za kmete, da bodo lahko do goriva prišli po nižjih cenah in obdelovali vse te svoje površine. Tudi nekateri drugi ukrepi, interventni so bili v obliki subvencij že pripeljani na mizo, da naslovijo vprašanje draginje in tudi nekaterih zaostrenih razmer, ki jih prinaša današnji čas. Tukaj velja tudi omeniti, da so bili ti ukrepi zasnovani predvsem ciljano, se pravi, tudi, če pogledamo tiste, ki se tičejo podvojitve otroškega dodatka za tri mesece, draginjskega dodatka, dodatka tistega, ki je predviden pri pokojninah in tako naprej. Dohodnina v tem delu ni izjema, se pravi, deluje ciljano, namensko, zaradi tega, da se naslovi tiste zadeve, ki so v tem trenutku najbolj akutne. Ne glede na vse bo, če pogledamo neko plačo, ki je bila izplačana v letošnjem letu in bi isto plačo izplačali v naslednjem letu, kljub noveli bo veljalo, da do petkratnika povprečne plače bo neto dohodek s tem v zvezi nižji, neto dohodek s tem v zvezi višji. Je pa res, se pravi, naslednja reč, da se je Vlada odločila odpovedati nekoliko manj sredstev, kot je predvidevala dinamika prejšnjih rešitev. To pa, kot rečeno, iz tega razloga, ker bi radi ukrepe postavili bolj ciljno. Tu naj potem tudi še omenim področje, se pravi težjih pridelovalnih pogojev. Drži, da s tem v zvezi je bilo predvideno, da se OMD plačila v polovici vključijo v davčno osnovo, v preteklosti se niso. Je pa tudi res, da se je v preteklosti izračun oziroma ekonomski račun, na podlagi katerega se ugotavlja katastrski dohodek kmetov prilagodil na način, da se te težje pogoje v obliki stroškov celo v celoti prizna v ekonomskem izračunu, kar pomeni, da bi v primeru polne oprostitve prišlo do več kot dvakratnega vštevanja.

Nadalje naj omenim, da ta novela predvideva tudi prehod na novo evropsko perspektivo. V kolikor, se pravi, do uveljavitve ne pride, pomeni, da bo za kmete to pomenilo v prihodnjem letu preko 100 milijonov evrov subvencij, ki so bile do sedaj neobdavčene, sedaj bi pa v celoti prešle v davčno osnovo. Prav tako ta novela predvideva nekatere rešitve za mlade prevzemnike kmetij, da se bo, se pravi, izplačilo dedičev štelo kot investicija, saj vendarle s tem pridobijo njive, pridobijo kmetijo. Od tu naprej tudi nekatere naslavljanje nekaterih okoliščin vezanih na podnebne spremembe. Tukaj mislim predvsem na to, da tiste subvencije, ki so namenjene pri kmetih za sklepanje zavarovanj ne bodo več predmet obdavčitve. Nadalje naj omenim tudi naslavljanja ranljivih skupin, kjer se je cenzus, vsaj po tej noveli predviden za koriščenje povečanja splošne olajšave dvignil na 16 tisoč evrov. V kolikor tega ne bi bilo bi se dvignil zgolj na 15 tisoč evrov. Prav tako naj omenim vpeljavo olajšave za mlade, ki je bila tudi tekom opozicijskega amandmaja na odboru spremenjena iz tisoč na tisoč 300 evrov letno.

Nenazadnje naj omenim tudi to, da dinamika, ki je bila predvidena na področju dohodnine za naslednja štiri leta, bi pomenila, se pravi, postopno dvigovanje izpada iz 200 na 400, 600 in nenazadnje na 800 milijonov evrov. Kar pa to pomeni za lokalne oblasti, je predvsem to, da se 54 odstotkov dohodnine namenja za delovanje občin. Zmanjševanje tega vira bi lahko znatno poseglo v delovanje, njihovo samobitnost in vse tiste storitve, ki jih našim državljankam in državljanom tudi zagotavljajo.

Naj povem tudi, da bi si želeli, da bi bil davčni sistem kar se da pregleden in predvidljiv, zato je ključnega pomena, da še pred koncem leta seveda je ta zakon objavljen v Uradnem listu, da bomo vsi vedeli kaj nas čaka, da se tudi zavezanci, pa tudi nenazadnje finančna uprava pripravijo na izvajanje tega zakona. Vlada meni, da ni podanih argumentiranih razlogov, da se Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini EPA 302-9 ob ponovnem glasovanju ne bi ponovno podprlo.

Hvala.