Govor

Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance.

Za predstavitev mnenja odbora dajem besedo predsednici gospe Andreji Kert.

Izvolite!