Govor

Marko Zidanšek

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica Državnega zbora.

Hvala lepa tudi za prijaznost, da ste obrnili točke dnevnega reda, da lahko zdaj predstavim predlog odložilnega veta, ki ga je vložil Državni svet.

Najprej dovolite, da, verjamem, da ste si pisni predlog prebrali. Jaz bom se danes osredotočil na povzetke te zahteve, ki jo, ki smo jo vložili in seveda, da, bom rekel, vzamemo dosti manj časa, predvsem pa, da smo čisto jasni in pa konkretni. Po naši oceni ta sprememba oziroma novela pomeni zmanjšanje neto plač zaposlenim v državi Slovenije. Gre nekako, če sem si dobro izračunal vse, kar je v bistvu nad tisoč 333 približno bruto plače.

Ne drži trditev državnega sekretarja gospoda Tilna Božiča, da bi naj, izrečeno seveda na Odboru za finance, da naj bi kljub spremembi primerjalno za leto med 2022 in 2023 isto bruto plačo bila do petkratnika plače bila neto višja, to je, bom rekel, zelo napačna in zavajajoča trditev.

Dejstvo je, da živimo v izredno zahtevnih časih, da se soočamo s krizo na krizo, da bo leto 2023 izredno zahtevno, in zato menimo, da je ponovno treba premisliti ali pustimo ljudem možnost večjih neto dohodkov v leto 2023.

Po drugi strani imamo seveda zvišanja davka iz oddajanja premoženja v najem. Večinoma med nami smo mogoče tisti srečneži, ki imamo svoje lastne nepremičnine, tisti, ki so pa, bom rekel, spodnji srednji sloj ali pa tisti, ki so še bolj odvisni od, bom rekel, neke skupne solidarnosti, pa s to spremembo tvegamo, da se bodo najemnine povišale, kar pomeni, da bomo dejansko dodatno obremenili tiste, ki imajo nižje osebne dohodke, pa ne govorim o minimalni plači, da ne bom narobe razumljen, ampak govorim tudi o tem, da v tej državi že počasi pozabljamo na srednji sloj.

Na tretji strani prinaša spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz kmetijske dejavnosti. Tukaj obdavčuje subvencije pri kmetijah, ki imajo težje pogoje kmetovanja. Zdi se pa se nam »nefer« do tega področja naših sodržavljank in sodržavljanov, in seveda zaostruje pogoje tudi za dopolnilno dejavnost na kmetijah, ki prinašajo možnost preživetja tudi družinskim članom, ohranjanje kmetij in seveda poseljenost in ne zaraščanje našega podeželja.

Moram še izraziti pred vami to presenečenje, ki sem ga doživel na Odboru za finance, ko je predstavnica Zakonodajno-pravne službe jasno povedala, da je ta novela zakona ustavno sporna, da ni bila upoštevane tudi pripombe, bom rekel, lastne Zakonodajno-pravne službe pri sprejemanju zakonodaje, da se je izredno hitelo.

Predlagam, da zadevo se ponovno premisli, in da se v okviru celovite davčne reforme, ki je napovedana, zadeve primerno tudi ustavno pravno pravilno uredijo.

Zato vas naprošam, da v skladu s svojo vestjo danes, ker Vlada sicer ni želela razumeti argumente, ponovno premislite in Predlog zakona zavrnete.

Hvala lepa.