Govor

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 28. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega in drugega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Aleksander Reberšek, Ferenc Horváth, Iva Dimic, mag. Janez Žakelj odsoten od 16. ure dalje, mag. Matej Tonin odsoten od 16. ure dalje, Andrej Hoivik, dr. Anže Logar, Eva Irgl, Franc Breznik, Gašper Ovnik, Janez Janša, Jelka Godec, Lena Grgurevič, Lenart Žavbi odsoten od 10. ure do 11.30, mag. Alma Intihar, mag. Dean Premik odsoten od 10. do 13. ure, mag. Urška Klakočar Zupančič odsotna od 10. do 12. ure, Martin Marzidovšek, Mojca Šetinc Pašek odsotna od 10. ure do 11.30, Franci Kepa odsoten od 10. do 12.30, Nataša Sukič odsotna do 15.30.

Na sejo so bili vabljeni predstavniki Državnega sveta k 3. točki dnevnega reda ter predstavniki Vlade k vsem točkam dnevnega reda.

Vse prisotne prav lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 28. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v sredo, 7. decembra, 2022, s sklicem seje.

O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za umik točke z dnevnega reda seje ali za širitev dnevnega reda seje nismo prejeli, zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 63 poslank in poslancev, za je glasovalo 63, proti nihče.

(Za je glasovalo 63.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red 28. izredne seje zbora določen.

Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - PONOVNO ODLOČANJE O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI.

Državni svet je na 33. izredni seji, 5. decembra 2022 zahteval, da Državni zbor na podlagi tretje alineje prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije pred razglasitvijo ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

Za obrazložitev zahteve dajem besedo predstavniku Državnega sveta, mag. Marku Zidanšku.

Izvolite.