Govor

Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar. Bom kratek.

Pač to materijo smo, mislim, da sedaj že tretjič obdelujemo oziroma razpravljamo o njej. Mislim, da so bili vsi argumenti, tako nas, ki smo proti tej spremembi kot koalicije predloženi. Če začnemo z mnenjem oziroma opozorilom Zakonodajno-pravne službe spet na začetku zakon je neustaven oziroma je v določenih delih ustavno sporen. Že to bi moral biti zadosten signal, da zadevo ustavimo.

Druga stvar. Interesna združenja obrtnikov, podjetnikov, delodajalcev so bila zelo negativna do predlagane spremembe. Vsi so si bili pa enotni, da podpirajo davčno reformo, ki pa naj bo premišljena, za katero si moramo vzeti čas, poslušati vse deležnike in na koncu dejansko priti do reforme, ki bo primerna za vse oziroma sprejeta z nekim splošnim soglasjem. Tudi to ni bilo slišano, se pravi, vsi pozivi so preslišani.

Sedaj še mogoče beseda samo kar se tiče Državnega sveta. Naj vas spomnim, tudi Državni svet je pomemben deležnik, ki združuje različne predstavnike. Državni sekretar je govoril tudi o težavi, ki naj bi nastala glede financiranja občine. Naj vas spomnim, se pravi, Državni svet sestavljajo štirje predstavniki delodajalcev, štirje predstavniki delojemalcev, štirje predstavniki kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev, šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti pa dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov. Na glasovanju jih je bilo za ta predlog, ki ga je mag. Zidanšek danes predstavil, 20 za, 6 proti. Se pravi, tudi Državni svet je bil več kot enoten, da je treba zadevo ustaviti, po domače rečeno.

Sedaj mogoče samo še eno stvar. Po sprejetju zakona so nas poslance - govorim za Slovensko demokratsko stranko - zasuli z e-maili s strani državljanov naj zadevo ustavimo. Naj uporabimo vse zakonske možnosti, da se zadeva ustavi. Da se razumemo, jaz tukaj sedaj ne grozim s čimerkoli, ampak hočem vas opozoriti, da je, jaz osebno sem dobil več deset mailov, da da da zadeva ni primerna v tem trenutku glede na draginjo, glede na težke čase, ki nas čakajo, da navedeni zakon ni primeren, da ga v tem času sprejemamo. Tako da enostavno jaz mislim, da je bilo dovolj argumentov, da zadeva ni primerna, da se zadeva oziroma da se novela zakona ne sprejme, tako da nam preostane, nam ne preostane drugega, kot da še enkrat lepo prosimo, temeljito razmislite in dajte času čas in zadevo ustavite zaenkrat in si dajte v naslednjem letu čas in pripravite primerno, primerno, primerno novelo zakona oziroma spremembo davčne zakonodaje. Mi bomo seveda pač predlog Državnega sveta podprli. Hvala.