Govor

Andreja Kurent

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem.

Torej, na nekatere rešitve zakona, ki jim Državni svet v tej zahtevi nasprotuje je Zakonodajno-pravna služba skladno s svojo vlogo opozorila že v okviru zakonodajnega postopka s svojim pisnim mnenjem in dodatno predstavitvijo. Posebej je treba tukaj opozoriti, da je Zakonodajno-pravna služba za nekatere rešitve ocenila, da niso v skladu z Ustavo, vendar pomisleki niso bili upoštevani.

Navedbe Državnega sveta kot so bile predstavljene in tudi pisno predložene pa so vsebinske narave in do njih se Zakonodajno-pravna služba ne opredeljuje.

Hvala lepa.