Govor

Ja, hvala lepa, kolega Horvat.

Postopkovno pa ima še Matej T. Vatovec.

Izvolite, kolega.