Govor

Karl Viktor Erjavec

Ja, hvala lepa za besedo. Tudi vse lepo pozdravljam, zlasti poslance.

Moram reči, da pač obžalujem, da pač morate poslanci sedeti na tej nujni seji Odbora za obrambo in da boste potrošili nekaj časa za nekaj, kar je povsem nepotrebno.

Najprej bi se dotaknil točke dnevnega reda, in sicer ta se glasi, pod ena, sporen, netransparenten, škodljiv in zgrešen nakup oklepnikov Valuk 6x6. Jaz moram reči, da imam kar težave s to točko dnevnega reda, ker moram zelo jasno povedati da Ministrstvo za obrambo ne kupuje nobenih oklepnikov 6x6. Najmanj pa Valukov, ker teh Valukov ni več mogoče kupiti. Valuki ne obstajajo. Če bi danes želeli Valuke kupiti, jih ne morete kupiti, a ne? Tako, da jaz moram reči, da tudi ne razumem te razprave, ki je bila zelo bogata z veliko bogate domišljije, vse kaj je pomanjkljivo v Valuku in zakaj tega nebi smeli kupiti. Jaz še enkrat zelo jasno poudarjam in ponavljam: nobenega nakupa vozil 6x6 ne bo. Take odločitve ni, nikjer ni bila sprejeta. In zato tudi ni v nobenem dokumentu. V NRP-ju ne more biti nakup vozil 6x6, če take odločitve na Ministrstvu za obrambo ni.

To, da je Slovenska vojska izrazila potrebo, da bi preučili kaj storiti, da bi dokupili, dopolnili za to, da bi te čete, ki so opremljene z Valuki 6x6, pač bile popolnjene, je samo bil izraz potrebe. Ampak mi še nismo prečili kaj to pomeni. Seveda, zdaj smo v tem času tudi to storili in kar se tiče vozil 6x6, jih Slovenska vojska in tudi Ministrstvo za obrambo ne bo nabavilo. Prvič zato, ker ne gre za izgradnjo zmogljivosti sil. Mi, kot Ministrstvo za obrambo, smo zavezani na to kaj sprejema vlada, kaj sprejema Državni zbor. In v dokumentih vemo, kaj je prioriteta – izgradnja srednje bojne bataljonske skupine. In tisti, ki govori, da s tem nakupom izpolnjujemo zahteve zveze NATO, ali ne pozna zadev ali se izmišlja ali pa je napačno informiran. In Ministrstvo za obrambo bo vse nakupe usmerjalo zlasti v smeri, da izgradimo srednjo bojno bataljonsko skupino.

In zato ta razprava o tem dokupu in nadomestitve vozil 6x6 Valuk je povsem neutemeljena in zgrešena, je to domišljijska razprava, ker Valukov tudi, če bi jih želeli, jih nebi mogli kupiti. Zdaj, vozila, ki se omenjajo v javnosti s strani izvajalca Steyr – to niso ista vozila, to so povsem drugačna vozila z večjo oklepno zaščito, z večno udarno močjo. Ampak s temi vozili tudi, če bi jih nabavili, nebi šla ta vozila v kontekst izgradnje srednje bojne bataljonske skupine. In če bi takšna vozila nabavili, bi pomenilo, da nismo nič naredili kar se tiče izgraditve zmogljivosti.

Tako, da tukaj jaz obžalujem, da poslanec Vatovec meša vrsto stvari in govori neke netočnosti in potem očita netransparentnost. Ja, kako pa naj bomo transparentni za nekaj, kar ne bomo sploh nabavili, za nekaj, kar sploh ne obstaja? Kakšni Valuki? A ne? Tako, da res vas prosim, gospod poslanec, da mi bolj natančno pojasnite iz česa izhajajo vaše trditve, da je Slovenska vojska, da Ministrstvo za obrambo, da Karl Erjavec nabavlja oklepnike 6x6. Pokažite mi, kje je ta odločitev bila sprejeta, v katerem dokumentu imamo to, v katerem sklepu. In je zelo težko potem se pogovarjati na takšen način, če se kar nekaj podtika. Imeli smo že na Odboru za obrambo to razpravo, sem pojasnil, da je šlo samo za zahtevo Slovenske vojske, za izraženo potrebo, da smo to preučili in ugotovili, pač takih Valukov ni več, jih ne moremo kupiti. Ne bomo pa kupovali vozila za 3 milijone ali pa za 4 milijone evrov zato, da bomo nadomestili 14 Valukov. In jaz se z vami strinjam, da Valuki so neuporabni kar se tiče izgradnje zmogljivosti sil, kar se tiče izgradnje srednje bataljonske skupine in da bo treba eno alternativno rešitev poiskati. Zdaj ne vem ali lahko razumem vašo razpravo, da namigujete na to, da se strinjate, da bi pa nabavili oklepnike 8x8, ki naj bi bile hrbtenice srednje bojne bataljonske skupine? Če na to opozarjate, potem dobrodošlo jemljem sklic te seje. Ker bi pa res bilo neodgovorno s strani Ministrstva za obrambo, da bi kupovali 6x6, s tem ne prispevali nič za izgradnjo srednje bojne bataljonske skupine, v naslednji fazi bi pa zaradi izgradnje srednje bojne bataljonske skupine nabavljali 8x8. Tako, da če je to bil namen, sem vam hvaležen, ampak je ta bojazen bila nepotrebna, ker te napake Ministrstvo za obrambo nebi storilo.

Tako, da ne vem, o čem bomo danes razpravljali. Lahko tudi analiziram vaše sklepe.

Pravite, odbor poziva Ministrstvo za obrambo, da odstopi od načrtovanih dokupov oklepnikov 6x6 Valuk. Kako naj mi odstopimo od nekaj, kar ne bomo sploh storili, o nečem, kar sploh ni odločitve, o nečem, kar se ne bo zgodilo? Bomo odstopili od nečesa, kar se ne bo zgodilo, ali kaj? Jaz ne vem od kod vam informacija, da je taka odločitev na Ministrstvu za obrambo. Pokažite mi sklep ministra.

Potem imamo točko dve, Odbor za obrambo poziva Ministrstvo za obrambo in Vlado Republike Slovenije, da preneha z netransparentnim trošenjem proračunskih sredstev in da v proračunskih dokumentih za vsak nakup, katerega vrednost presega milijon evrov, določi točen projekt v NRP. Glejte, mi to delamo. Mi za vsak nakup točno določimo projekt v NRP-jih. Pa ne samo tam, potem v srednjeročni obrambni program. In to stalno očitanje »netransparentno trošenje proračunskih sredstev«, dajte mi konkreten primer in dajte konkretno prijavo. Veste, na pamet govoriti, da se stalno nekaj netransparetno dela, je treba s konkretnimi podatki. In jaz bi pričakoval, če je netransparentno, pomeni je nezakonito, je koruptivno, prosim, da sprožite ustrezne postopke, ne pa kar počez govoriti o netransparentnosti. Ta Odbor za obrambo je seznanjen, je že sklep o tem, da vas bomo seznanjali o vseh večjih nakupih in proti temu sklepu sploh nimam nič proti, to lahko, jaz ta sklep podpiram, ker je v mojemu interesu, da transparentno nabavljamo opremo. V mojem interesu je, da je vsak projekt določen točen v dokumentih. Jaz celo predlagam, da bi imeli poseben zakon, ki bi omogočal, da bi lahko dolgoročno prevzemali obveznosti za nakup vojaške opreme in bi to prispevalo k še večji transparentnosti, ker bi Državni zbor in odbor vsako leto lahko še dodatno podprl ali pa potrdil programe nabave v Slovenski vojski.

Potem, tretji sklep. Odbor za obrambo poziva Vlado Republike Slovenije, da v predlogih proračunov Republike Slovenije za leto 2020 in 2021 predvidena proračunska sredstva za nakup oklepnikov 6x6 preusmeri v programe socialnega in zdravstvenega varstva. Tukaj ste tudi malce v konfuziji, a ne. V sami razpravi ste dejali, da bi raje videli, da bi ta sredstva ostala za nakup ostale opreme, ki je v tem programu. Tukaj predlagate, da naj gredo ta sredstva za socialo in zdravstvo. Poglejte, jaz ne vem, da bi vložili amandma v tej smeri. Predpogoj za to je, da bi imeli amandma in kot vem proračunski razpravi takšnega amandmaja ni. Tako, da ne vem kako realizirati sploh ta sklep, pri tem, da se veda nakupa 6x6 Valuka ni, to je pač plod vaše domišljije.

Potem pa, Odbor za obrambo poziva Ministrstvo za obrambo, da ne kupuje orožja in vojaške tehnike za sodelovanje v operacijah NATO pakta. Jaz ne vem, dajte res začeti priprave za referendum. Naj se ljudje odločijo ali bomo še člani zavezništva ali ne bomo. In potem bomo seveda v skladu s to odločitvijo tudi prenehali kupovati orožje, če mislite, da ko ne bomo več člani zveze NATO, če se bo tako ljudstvo odločilo, da ne bomo potrebovali slovenske vojske.

Tako, da teh sklepov, razen drugega, ne morem podpreti. In moram reči, meni je prav žal, da danes toliko ljudi sedi, še kamere so, za eno zadevo, ki jo obravnavamo, ki ne obstaja. Valuki 6x6 ne obstajajo. Odločitev, da bomo to kupili ne obstaja in vi že na zalogo očitno delate neke razprave ali pa zavajate javnost.

Toliko z moje strani.