Govor

Ja, hvala lepa za predstavitev, kolega Vatovec.

Besedo pa dajem ministru za obrambo Karlu Erjavcu.

Izvolite, gospod minister.