Govor

Spoštovane kolegice in kolegi pričenjam 8. nujno sejo Odbora za obrambo. Pozdravljam vse prisotne, posebej ministra za obrambo Karla Erjavca in ostale vabljene.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti: predsednik Vlade Republike Slovenije gospod Marjan Šarec; in predstavnik kabineta predsednika vlade.

Svojo odsotnost na seji je opravičilo tudi Ministrstvo za finance. Njihovo opravičilo s pojasnili vzrokov za neudeležbo predstavnikov ministrstva ste prejeli na e-klop. Prav tako sta današnjo odsotnost opravičila tudi Anja Bah Žibert in Žan Mahnič, oba člana Odbora za obrambo.

Nimam nobenega- aha, imam eno pooblastilo, in sicer namesto Mateja Tonina na seji sodeluje poslanec Jožef Horvat.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red. Prvič: sporen, netransparenten, škodljiv in zgrešen nakup oklepnikov Valuk 6x6.

Ker nisem prejel predlogov za razširitev dnevnega reda oziroma za umik katere od predlaganih točk z dnevnega reda, je določen dnevni red seje kot je bil predlagan s sklicem.

Prehajamo torej na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE SPOREN, NETRANSPARENTEN, ŠKODLJIV IN ZGREŠEN NAKUP OKLEPNIKOV VALUK 6X6.

Poslanska skupina Levice je 28. oktobra 2019 vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za obrambo z že omenjeno točko dnevnega reda.

Besedo dajem predstavniku predlagatelja, poslancu Levice dr. Mateju T. Vatovcu.

Izvolite, kolega.