Govor

Jernej Štromajer

Spoštovani gospod predsednik, gospe poslanke in poslanci!

Pred nami je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti po skrajšanem postopku.

Predlog, ki je pred vami, gre za njegovo manjšo spremembo zakona kot posledico uskladitve z določbami pravnega reda Evropske unije. Gre za prenos direktive Evropskega parlamenta in Sveta iz maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljnega dela, programov izmenjave učencev, ali izobraževanje projektov in dela, varuška, au-pari v ZRRD, ki ga ureja področje.

Naj pri tej točki povem, da gre samo za manjše spremembe prenosa direktive, za katere je žal Slovenija v preteklosti že prejela opomin in ga moramo prenesti v naš pravni red.

Tu ne gre za spremembe znanstveno-raziskovalnega sektorja o katerem je bilo govora v tej dvorani na javni predstavitvi mnenj pred časom, ampak gre samo za prenos evropske direktive. Sama sprememba zakona na vsebinski ravni, kar se znanstveno-raziskovalnega dela tiče, pa sledi v kratkem.

Vsebina direktive, ki jo danes prenašamo se večinoma nanaša sicer na zakonodajo, ki je v slovenskem pravnem redu urejena z Zakonom o tujcih in Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Le majhen del, zlasti del glede terminologije, odobritve raziskovalnih organizacij za sklepanje sporazumov, gostovanje z državljani tretjih držav pa se nanaša na področje, ki ga ureja zakon, ki je pred vami.

Torej, s tem predlogom zakona spreminjamo opredelitev raziskovalcev iz tretjih držav in sicer tako, da se namesto opredelitve v veljavni četrti alineji 5. člena ZRRD določa na drugačno, novo ureditev. ZRRD vnaša v osnovni zavezi, ki mora vsebovati sporazum o gostovanju, to je, da se raziskovalec iz tretje države s sporazumom zaveže, da si bo prizadeval dokončati raziskovalno dejavnost, raziskovalna organizacija pa se zaveže, da bo gostila raziskovalce iz tretje države za namene dokončevanja raziskovalne dejavnosti.

Črta se tudi odločba petega odstavka 28. člena veljavnega zakona, ki sedaj za primerne mobilnosti raziskovalcev iz tretjih držav vsebuje posebne pogoje, po katerih ti raziskovalci iz raziskovalnih organizacij v Republiki Sloveniji sklenejo sporazum o gostovanju zgolj v primeru, če želijo v Republiki Sloveniji opravljati raziskovalno delo daljše od 5 mesecev. S predlaganjem črtanja te določbe se tako tudi v teh primerih vzpostavlja enako podlago za vse raziskovalce iz tretjih držav v primeru, ko opravljajo v Sloveniji raziskovalno dejavnost, to je, da morajo imeti sklenjeni sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo v Republiki Sloveniji.

Implementacij določb po kratkočasni in dolgoročni mobilnosti raziskovalcev iz tretjih držav bo sicer natančneje urejena v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, kamor predmetna materija sicer tudi spada. Nekatere specifike na tem področju pa bodo s to novelo prenesene v veljavni zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

Hvala za pozornost.