Govor

Hvala, kolega Lah.

Sedaj bom odprl razpravo kolegic in kolegov.

Kolega Gregorič, izvolite.