Govor

Ja, hvala za besedo.

Torej pri spremembah teh direktiv seveda tako kot je že državna sekretarka povedala smo stališče na Odbor za infrastrukturo prav tako obravnavali. Dejansko gre za zadeve, ki so seveda trenutno aktualne kot posledica vseh kriz, s katerimi se soočamo in seveda paketov zakonodaje, ki jih je Evropska komisija že načrtovala torej od / nerazumljivo/, ki je odgovor na pač dogajanja tudi s krizo energentov pa z energetsko draginjo in pred tem tudi Fit for 55 se pravi sveženj pripravljen na 55 pri čemer vemo, da to pomeni 55 odstotna zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Temu so podrejeni drugi cilji, kar je seveda prav, da se ciljna področja obnovi virov povečuje. Torej se sprejema bolj ambiciozen cilj. Prav tako na področju energetske učinkovitosti se cilj povečuje se pravi bolj ambiciozno. Pozitivno so tudi stališča, ki vemo, da so pereča tudi pravzaprav v Sloveniji, kar se tiče umeščanja objektov obnovljivih virov v prostor skratka, da se gre v smeri pohitritve teh postopkov in ob enem tudi mislim, da je zelo pomembno tudi to, da bi določene zadeve bile v prevladujočem interesu v takšnih primerih. Vse to so dejansko tudi problemi, ki jih imamo torej v Sloveniji in spremembe te evropske zakonodaje nam lahko samo pomagajo na skupni ravni, ki jih bomo seveda tudi v Sloveniji morali implementirati tako, da dejansko je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor ta stališča soglasno podprl.

Hvala.