Govor

Najlepša hvala, gospa državna sekretarka, za predstavitev stališča.

Sedaj bom prosil še enkrat kolega predsednika Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, Tomaža Laha, da nam predstavi tudi mnenje matičnega delovnega telesa.

Kolega Lah, izvolite.