Govor

Tina Seršen

Hvala.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Predlog stališča, ki je pred vami, se nanaša na dva sklepa o določitvi stališča, ki ga je potrebno zavzeti v imenu Evropske unije na 33. srečanju konference podpisnice energetske listine, ki bo 22. novembra tega meseca.

Gre za srečanje, ki bo sprejelo predlagane spremembe pogodbe o energetski listini in njenih prilog. Pogodba o energetski listini je večstranski sporazum o trgovini in naložbah, ki se uporablja za energetski sektor in je začela veljati leta 1998. Pogodba vsebuje določbe o zaščiti naložb o trgovini, tranzitu, energetskih surovin in proizvodov ter tudi mehanizme reševanja sporov. Pogodba izpostavlja tudi okvir za mednarodno sodelovanje na energetskem področju med svojimi 54. pogodbenicami, tudi Evropsko unijo in Evrotomom. Ker od 90. let prejšnjega stoletja ni bilo bistvene posodobitve pogodbe, je ta postajala skozi desetletja vedno bolj zastarela in posledično se je novembra 2018 začel tudi proces njene posodobitve. Po petnajstih krogih večstranskih pogajanj, ki so potekala med julijem 2019 in junijem 2022, je bilo na izredni konferenci podpisnic energetske listine 24. junija letos v Bruslju dosežen načelni dogovor o zaključku pogajanj. Revidirano besedilo pogodbe in njenih prilog je bilo nato do sredine avgusta predmet pravne revizije. Republika Slovenija meni, da je bil upoštevajoč okoliščine v pogajanjih dosežen napredek, ki bo pozitivno prispeval k spremembi zastarelih določb te pogodbe, omogočil pomembno prilagajanje pogodbe mednarodnim in zakonodajnim trendom na področju rabe obnovljivih virov energije, ter naložbenega prava. V besedilu pogodbe so med drugim vključene trajnostne določbe, ki se / Nerazumljivo/ sporazum Konvencije mednarodne organizacije dela, smernice OECD za več nacionalne družbe, 10-letno prehodno obdobje za fosilna goriva in podobno. Vključeni so tudi sodobni standardi zaščite naložb v skladu z naložbeno politiko Evropske unije, kot na primer pravica do urejanja v javnem interesu, opredelitve pojmov, vlagatelj, naložba, razglasitev javni dolg in podobno ter tudi klavzula v organizacijah za regionalno gospodarsko povezovanje, ker pomeni, da na podlagi te pogodbe naložbeni spori znotraj Evropske unije ne bodo več mogoči. Sistem reševanja naložbenih sporov, tako imenovani / Nerazumljivo/ pa ostaja pravilo, vendar bodo ob sprejetju predvidenih modernih standardov zaščite zmanjšane nekatere anomalije, ki so se pojavljale v preteklih arbitražnih postopkih. Republika Slovenija podira predlog sklepov sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije in Evro /nerazumljivo/ sprejme na 33. zasedanju konference podpisnic energetske listine, kljub temu pa si Slovenija pridružuje pravico, da v modernizacijo te pogodbe ne vstopi in da pogodbo tudi odpove.