Govor

Lenča Arko Fabjan

Hvala za besedo.

Na kratko bi predstavila naše pisno mnenje, ki smo ga podali, kot je to ustaljeno. Predvsem bi izpostavila rada te uvodne pripombe, ki se nanašajo na to pomanjkljivo obrazložitev. Taka pomanjkljiva obrazložitev namreč Zakonodajno-pravni službi zelo oteži proučevanje predlaganih rešitev zakona. V tem primeru je bilo to še zlasti očitno, ko gre za končno določbo, to, ko gre za uveljavitev zakona, za uporabo zakona, ko je predlagan skoraj dvomesečni zamik uporabe. Predlog zakona se namreč obravnava po nujnem postopku. Namen tega nujnega postopka je, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, in sicer v tem primeru zaradi vpliva visokih cen energentov ter zaradi zagotovitve pomoči kmetijskemu in gozdarskemu sektorju. In v primerih, ko gre za nujni postopek, je cilj tega nujnega postopka, da se neko obstoječe stanje uravna, da se takoj povzamejo ukrepi, ki so za to potrebni in praviloma potem zakon začne in veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi, v nasprotnem primeru se sicer izniči ta zasledovani cilj nujnega postopka. In to je vprašljivo v primeru tega zakona, kjer je ta dvomesečni zamik uporabe, ki pa ni v ničemer pojasnjen, v ničemer utemeljen.

Sicer smo potem v nadaljevanju mnenja podali konkretne pripombe k posameznim členom, predvsem smo tu opozorili na nekatere ustavnopravne vidike. To je takoj v 1. členu z vidika enakosti obravnave različnih trošarinskih zavezancev, ki so v enakem položaju. Glavna pripomba je bila pa potem k osrednjemu delu novele, to je ta 5. člen, ki se nanaša na trošarinsko ureditev, dejansko za goriva za kmetijstvo. No, v tem delu je tudi, so predlagani amandmaji, amandmaji treh poslanskih skupin na podlagi našega mnenja, ki ta neskladja in te medsebojne nejasnosti posameznih predlaganih rešitev tudi odpravljajo. Je pa potem še tudi v tem delu amandma Poslanske skupine SDS, ki pa zagovarja nekoliko drugačen pristop k ureditvi trošarine. To je pa pač stvar primernosti in je na strani zakonodajalca, da se odloči, kateri pristop bo izbral.

Hvala.