Govor

Hvala lepa.

Ali želi besedo predstavnica Zakonodajnopravne službe? (Da.)

Izvolite, gospa Lenča Arko Fabjan.