Govor

Lepo pozdravljeni, vse članice in člani odbora in ostali prisotni!

Pričenjam 6. nujno sejo Odbora za finance.

Obveščam vas, da je zadržan, se seje ne more udeležiti član dr. Anže Logar.

In na seji kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastilom sodelujejo: Danijel Krivec namesto Jožefa Lenarta, Franc Rosec namesto Suzane Lep Šimenko in Mateja Čalušić namesto mag. Franca Propsa.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje odbora.

Ker v poslovniškem roku ni bilo podanih predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH, NUJNI POSTOPEK.

Predlagatelj zakona je Vlada.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 16. seji, 4. 10.2022, sklenil, da se Predlog zakona obravnava po nujnem postopku.

Predlog zakona je tudi uvrščen na 3. sejo Državnega zbora, ki se bo pričela 24. 10. 2022.

K obravnavi te točke so vabljeni predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Kmetijsko gozdarske zbornice in Zakonodajno-pravne službe.

Prejeto dodatno gradivo k Predlogu zakona je mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in pregled amandmajev z dne 20. 10. 2022.

Amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do zaključka razprave o posameznih členih na seji odbora. Amandmaje so do sedaj vložile Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica in sicer k 1., 2., 5., 9. in za nov 10.a člen Predloga zakona in pa Poslanska skupina SDS, in sicer k 5. členu Predloga zakona.

Pričenjam drugo obravnavo Predloga zakona.

Želi predstavnik Ministrstva za finance podati dopolnilno obrazložitev k členom predloženega zakona? Ja.

Izvolite, gospod državni sekretar.