Govor

Hvala lepa za besedo in pozdrav vsem skupaj.

Na tej točki sem samo želela še delno pojasniti kronološko stanje v bistvu kmetijstva, kaj se je dogajalo. Ne bi rada, da se ljudi zavaja, da se je opuščalo zaradi birokracije v naši državi, ampak se je tudi trend, način življenja spreminjal skozi čas, mogoče ne smemo pozabiti to, kar izhajamo vsi iz domačega okolja. Tako, da ne bi rada poudarila, da je država kriva za to, da so se tudi vinogradi opuščali in na koncu, mislim, da je iz evidenc razvidno koliko kazni, koliko prekrškov je bilo, koliko glob je bilo izrečenih dejansko za prekrške, ki so jih opravljali po Zakonu o vinu, za katere globe govorite danes. Toliko bi res rada, da se ne konstantno zavaja, da dejansko ta globa, ki je predpisana tukaj, ki jo imamo pred sabo, da je prinesla do tega, da se, da se je vinogradništvo začelo opuščati. Toliko z moje strani. In na drugi strani samo še to, da se zavedamo, da nas tudi evropske direktive vežejo na to, da poročamo o pridelkih, o izdelkih, ja, zato, ker moramo vedeti za to, da ohranjamo konkurenčnost na trgu in da siva ekonomija se v bistvu neha, prodaja na črno, vina na črno, to vemo in to se zagovarja dejansko na ta način. Hvala.