Govor

Najlepša hvala.

Spoštovani kolegice in kolegi!

Glasovali bomo še članice in člani Odbora za zadeve Evropske unije.

Na glasovanje dajem predlog stališča Republike Slovenije, ki se glasi: »Republika Slovenija pozdravlja pripravo predloga uredbe, saj se zaveda nujnosti izvedbe ukrepov, ki bodo pripomogli k znižanju visokih cen energije ter omilitvi negativnih posledic le teh na družbo. Republika Slovenija sprejem predloga uredbe načeloma podpira, a bo v procesu pogajanj predlagala določene spremembe besedila.«

Pred glasovanjem opozarjam, da članice in člani Odbora za zadeve Evropske unije glasujemo z glasovalnimi napravami od številke 21 do številke 40.

Glasujemo. Navzočih je 12 članic in članov, za je glasovalo 12, proti nihče.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je stališče sprejeto.

S tem končujem 1. točko dnevnega reda in 2. nujno sejo Odbora za zadeve Evropske unije.

Zahvaljujem se vam za udeležbo!