Govor

Tina Seršen

Ja, hvala.

Ne, zaenkrat Vlada ne razmišlja, da bi nasprotovala oziroma da bi predlagala ukinitev CO2 kuponov. Namreč verjamemo, da trg končno deluje in kaže pravo ceno ogljika, kar nam bo pomagalo hitreje dosegati zeleni prehod.

Kar se tiče pa TEŠ oziroma Premogovnika Velenje. Premogovnik Velenje v bistvu ne plačuje CO2 kuponov, te kupuje Teš kot proizvajalec električne energije. Premogovnik Velenje Tešu zagotavlja energent, torej lignit in Premogovnik Velenje je zašel očitno v težave, kar beremo vsi zadnje čase pogosto v medijih. Namreč, oktobrska proizvodnja bo najnižja, rekordno nizka, torej gre za to, da pač to je posledica večletnih dolgoletnih odločitev poslovodstvih tako tega podjetja kot verjetno lastnika. Kadrovski manko je. Verjamem, da ljudje več ne vidijo perspektive v tem poklicu, že nekaj časa imajo težave z zagotavljanjem zadostnih kadrov.

Kot rečeno, poslovodne odločitve družb, ki niso v upravljanju Vlade Republike Slovenije je težko komentirati, razen tega, kar pač vsi vidimo oziroma beremo v medijih. CO2 kuponi pa morajo tudi naprej odigrati svojo vlogo, zato da bomo dosegli želen, želeno pospešitev zelenega prehoda.

Hvala.