Govor

Hvala lepa, predsednica.

Jaz bi samo vprašal, kar se tiče kuponov Co2.

Ali razmišlja Slovenija, da bi izpostavila tudi na sprejemanju te uredbe? zagotovo to, najbrž je premalo časa, da bi se to zdaj v to uredbo dajalo. Ampak kot vemo, pri nas Premogovnik Velenje tako slabo posluje prav, zaradi te obremenitve torej okoli 40, 50 evrov sedaj ne vem kakšna je cena na tono CO2. Tako da, zanima me stališče Slovenije, ali bo zagovarjala, da v teh kriznih časih nekako tudi na nivoju Evropske unije nekako to zagovarja, da se znižajo te cene emisijskih kuponov?

Hvala.