Govor

Hvala.

Želi besedo še kdo? (Ne.) Potem bi jaz zaključila razpravo.

Na glasovanje dajem predlog mnenja, ki se glasi: »Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije - EPA 284-9 EU 1112 in predlaga Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru, da predlog stališča sprejme.«

Članice in člani Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor glasujemo z glasovalnimi napravami od številke 1 do številke 20. Lepo prosim, da preverite, če imate vsi glasovalne naprave. Obveščam še, da sem v tem trenutku prejela še dve pooblastili, in sicer, poslanca Gregorič Miroslava nadomešča Lenart Žavbi in poslanca Franca Propsa nadomešča Lucija Tacer. Imamo glasovalne naprave vsi? (Da.) V redu. Od 1 do 20. Torej glasujemo z glasovalnimi napravami od številke 1 do 20, ki pripadajo članom Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Glasujemo. Za je glasovalo 13, proti nihče.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

S tem končujem 1. točko dnevnega reda in 6. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Besedo dajem gospodu Lenartu Žavbiju, podpredsedniku Odbora za zadeve Evropske unije.