Govor

Ja, predsedujoči osredinjen sem na rebalans proračuna, ker damo za te oklepnike, ki so se v osnovi začeli kupovati preden so bili sploh iz kakršnegakoli testiranja dodatnih 25 milijonov evrov, pa me zanima zakaj? Ali gre za plačevanje kakšnih preteklih obveznosti? Ali gre za kakšno manevriranje, kjer se poskuša v rebalans proračuna pristaviti nakup še nekih dodatnih oklepnikov, nakupu o katerih slovenska javnost sicer nasprotuje.

Naprej, naslednja postavka in počasi grem proti koncu serije svojih vprašanj, je povezana z novim razvojnim programom, ki ga pred tem v proračunu ni bilo, zmogljivost srednje težkega helikopterja. O takem helikopterju je govoril Toninov zakon, tisti 780 milijonov evrov in sicer ne samo v enem, ampak o dveh helikopterjih. Nista pa to helikopterja, ki bi bila namenjena oziroma, ki bi se jih vključevalo z mislijo na zaščito in reševanje, torej na potrebe državljank in državljanov, ampak za potrebe Natovih specialnih sil, v katerih bi Slovenija delovala v sklopu mešane ekipe s sedežem, nacionalno mešane ekipe s sedežem v Splitu, če se ne motim. Zdaj v tem rebalansu je govora o enem helikopterju oziroma napisano je v ednini, pa mi niti ni čisto jasno ali gre tukaj za eno zmogljivost, kakorkoli si jo že predstavljamo, ali gre za posamezen helikopter. Kar pa pri tem najbolj bode v oči, je vrednost celotnega razvojnega programa niti ne, ki je vključen v ta proračun, ne pa samo za zneska, ki je del rebalansa. In sicer je ta postavka težka 106 milijonov evrov. To je ogromno, ogromno denarja. Če pogledamo helikopter Khalaka, ki je modernejša verzija Kugarja in Kugarja Slovenska vojska že uporablja, in če se ga dobi v izvedbi za specialne sile, je to še zmeraj okoli 20, 25 milijonov evrov. To je nakup vojaške tehnike, ki je omejeno, uporaben za delovanje doma, je del nasprotovanja nas v Levici, pa vendar, tudi če se ga gre nabavljati, bi en kos takega vojaškega hardware prišel 20, 25 milijonov evrov. Zdaj ta cela postavka je težka, torej razvojni program skozi tudi naslednjih nekaj let je težak 106 milijonov evrov. In me zanima kaj se v temu razvojnemu programu skriva? Kaj se za ta denar zares namerava kupiti?

In še čisto zadnja postavka, je pa, v bistvu ne bom šel na posamezen razvojni program, ampak na cel sklop razvojnih programov, ki jih prej ni bilo oziroma se jih pospešeno izvaja in sicer, so vsi po vrsti zabeleženi po zakonu o 780 milijonih evrov, to je tistemu zakonu, ki smo rekli, da ga bomo sicer prečrtali. Tukaj so protioklepni sistemi, taktična tovorna vozila, komunikacijski-informacijski sistemi, itn. Mislim, jaz ne vem zakaj ta država potrebuje neke proti protioklepne sisteme bodisi za obrambo domovine bodisi za bodisi za delovanje v tujini, kjer sicer sploh ne bi smela biti prisotna, pa vendarle. Tukaj se mi zdi, da mečemo sredstva nekam kamor jih ne bi smeli in bi jih bilo bistveno bolje vlagati, če ostanemo znotraj okvirja Ministrstva za obrambo v take zmogljivosti, ki so koristne za državljanke in državljane in ne koristne samo za proračune tega ali onega vojaškega dobavitelja v tujini.

Zdaj za ta seznam vprašanj potencialno problematičnih postavk je podkrepljen z naslednjo opredelitvijo, citiram: V Slovenski vojski, bodo dodatna sredstva namenjena za investicije, v določenem obsegu tudi za tekoče delovanje. Investicijski projekti so predvideni v planskih in razvojnih dokumentih in sicer v resoluciji o splošnem, dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 - to je resolucija, ki jo je sprejela Janševa Vlada - in na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v letih 2021 do 2026. To je pa ta razvpiti Toninov zakon za 780 milijonov evrov proti kateremu so se ljudje množično zgrnili z / nerazumljivo/ in podpisom za referendum. Z dodatno opredeljenimi dodeljenimi sredstvi bo Slovenska vojska pospešila razvoj ključnih zmogljivosti Slovenske vojske, saj je potrebno odpraviti razvojni zaostanek… Dodatna sredstva bodo namenjena naslednjim projektom, / nerazumljivo/ 4x4, to so Oshkosh, za radijska sredstva, vzdrževanje vojaške infrastrukture, nakup streliva.

Zakaj sem to opredelitev, ki naj bi urejala sredstva iz rebalansa proračuna, izpostavil, je, ker sta dokumenta na katere se Ministrstvo za obrambo sklicuje in ki podčrtujeta razporejanje sredstev v nasprotju s koalicijsko pogodbo. Natančneje za oba dokumenta smo rekli, da jih bomo popravili, spremenili ne pa, da jih bomo izvajali in na podlagi teh dokumentov še naprej kupovali neko orožje. Konkretno, resolucija. Spremenili bomo resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 skladno s posodobljenim konceptom obrambne politike. Do nas vsaj v Državnem zboru še ni prišla kakršnakoli razprava o temu, da mi posodobimo in spremenimo koncept obrambne politike pa vendar se za rebalans proračuna sklicuje na to staro resolucijo iz časa Janševe vlade in jo uporablja kot argumentacijsko utemeljitev za kaj gredo sredstva za določene postavke in za določene programe, čeprav bi bilo morda bistveno bolj smiselno, da ta sredstva namenimo kam drugam.

Še drugi zapis iz koalicijske pogodbe. Novelirati Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v letih 2021 do 2026 ter opraviti revizijo vseh do sedaj sklenjenih pogodb za nakup vojaške opreme in ustaviti vse postopke do zaključka revizije. Koalicija glede na spremenjene okoliščine ne podpira nakupa oklepnikov osem krat osem boxer. V ta namen bomo uporabili vsa razpoložljiva politična in pravna sredstva za preklic. Ta slednji del zapisa iz koalicijske pogodbe je bil uresničen, uresničen je bil dosledno in v uvodu svoje razprave sem ga pozdravil, ampak se mi zdi pomembno ga pozdraviti še enkrat. To, da mi ljudem prihranimo nekaj sto milijonov evrov na račun tujih vojaško industrijskih kompleksov je velika zmaga nove politike v primerjavi s tem, kar smo gledali zadnji dve leti in velika zmaga za potrebe državljank in državljanov, ki bodo lahko tako sproščena sredstva koristili namesto, da grejo nekam nekim mednarodnim orožarjem v tujino. Pa vendar, kar smo se dogovorili je, da ne bomo revidirali samo enega posla torej samo posla oklepnikov boxer osem krat osem, ampak še vseh ostalih spornih nabav, ki so se dogajale v prejšnji vladi in pod ministrovanjem gospoda Tonina. Za to je tudi dikcija iz koalicijske pogodbe, da bomo opravili revizijo vseh do sedaj sklenjenih pogodb za nakup vojaške opreme vključno z oklepniki / nerazumljivo/ štiri krat štiri, o katerih sem govoril, pa se jim zdaj dviguje postavka iz 20 na 45 milijonov evrov. Me zanima, kaj mislite predstavniki Ministrstva za obrambo s temi določbami, temi sklicevanji in s temi finančnimi prerazporeditvami? Kdaj lahko pač pričakujemo, da se bodo realizirale te določbe iz koalicijske pogodbe, zato da se bo tudi koncept obrambne politike temu primerno nakupe takšne in drugačne opreme lahko prilagodilo? Trenutno pač izgleda, verjamem, da kaj lahko tudi nenamerno, da se dokumente in usmeritve, za katere smo jih zavezani ena stranka drugi in vsi skupaj z ljudmi, da jih bomo spremenili, da jih bomo popravili služijo pač kot utemeljitev, na podlagi katere naj se proračunske številke tudi v prihodnje urejajo in to zagotovo ni okej.

In še zadnji sklop vprašanj specifično povezan z oklepniki 8x8.