Govor

Boštjan Šefic

Hvala lepa, gospod predsednik.

Spoštovani članice in člani odbora!

Dovolite mi čisto na kratko samo dve, bom rekel, ugotovitvi.

Sedaj na podlagi vseh gradiv, ki so nam bila na razpolago v zvezi z rebalansom proračuna in tem, kar je povedal tudi državni sekretar lahko nekako ugotovimo, da so ta dodatna sredstva, ki bodo namenjena Ministrstvu za obrambo in predvsem Slovenski vojski, da seveda gredo v smeri odprave nekaterih, bom rekel, ali pa zagotavljajo dodatno dinamiko pri odpravi nekaterih pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene tudi z poročilom, ki ga je dobil predsednik republike oziroma vrhovni poveljnik obrambnih sil. Da je s tem zagotovljena tudi nadaljnja ustrezna dinamika, kar se tiče razvoja Slovenske vojske glede na načrte za letošnje leto seveda. Jaz upam, da bo ta dinamika ostala tudi v prihodnjih letih, saj bom rekel, so načrti in dolgoročni, srednjeročni načrti, ki jih je sprejel tudi ta Državni zbor seveda zelo ambiciozni.

Drugo. Mislim, da je dobro to, da se ohranja vendarle dinamika, kar se tiče obrambnih izdatkov tudi za letošnje leto. Seveda pa bosta sprememba proračuna za leto 23 in pa proračun za leto 24 tista, ki bosta po mojem mnenju seveda pomenila pomemben korak, kar se tiče razvoja in modernizacije Slovenske vojske in zato seveda bomo takrat zelo podrobno pogledali in tudi predsednik republike kot vrhovni poveljnik obrambnih sil se posebej opredelil do tudi dveh proračunov.

Toliko za uvod. Hvala.