Govor

Spoštovani!

Začenjam 4. nujno sejo Odbora za obrambo, ki je bila sklicana na podlagi Poslovnika Državnega zbora. Lepo pozdravljam vse prisotne! Lep pozdrav državnemu sekretarju Ministrstva za obrambo dr. Damirju Črnčecu, lep pozdrav načelniku Generalštaba, generalmajorju Robertu Glavašu! Lepo pozdravljam tudi gospo Branko Krištof z Ministrstva za finance in gospoda Boštjana Šefica z Urada predsednika republike.

Obveščam vas, da nihče ni javil, da je zadržan. Kot nadomestni član pa na seji sodeluje gospod Franc Props namesto poslanca Gibanja Svoboda Teodorja Uraniča. Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red z eno točko, in sicer: Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Ker nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2022.

Predlog rebalansa je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Celotno gradivo je bilo objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora in gradivo ste tudi dobili vsi, če se ne motim. Uvodoma bi opozoril, da smo zainteresirano delovno telo in se lahko vložijo amandmaji samo k tistim delom predloga proračuna, ki zadevajo naše področje, se pravi, področje obrambe, pri čemer se lahko predlog za spremembo izdatkov na tem področju uravnoteži s spremembo izdatkov na drugem področju, pri čemer vloženi amandmaji ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije in tudi ne v breme dodatnega zadolževanja.

Delo bomo opravili tako, da bomo najprej zaprosili predstavnike Ministrstva za obrambo in Ministrstva za finance, da nam predstavijo politiko na obrambnem področju, ki se odraža v predlogu rebalansa proračuna za leto 2022. Drugi del pa bomo namenili vprašanjem za predstavnike ministrstev ter za vprašanja in razpravo o predlogu rebalansa.

Ali želi najprej besedo gospa Krištof z Ministrstva za finance? (Da.) Prosim.