Govor

Hvala. Sem zelo kratka. Minutka.

Rebalans je zmeraj priložnost tudi, da nekako se dotaknemo prihajajočega proračuna za naslednji dve leti, da nekako naslovim pričakovanja na ministrico. V luči vseh mogočih kriz vemo, da smo sredi hude energetske krize in seveda posledično tudi prehranske krize, ampak ne samo v luči te krize, zaradi vojne v Ukrajini, ampak predvsem klimatske krize, ki vidimo, da dejansko udarja po kmetijstvu z vso silo iz leta v leto vse huje, ravno ta suša, o kateri smo govorili ali pa / nerazumljivo/, saj smo videli kako je deževalo pred prejšnji teden kot da bi se ne bo zlilo celo na nas ne. Tako da pričakujem, da se bodo realno rezervirala sredstva za tovrstne ukrepe, da se dejansko kmetijstvu pomaga nemudoma, kadar pride do takih situacij.

Hvala lepa.