Govor

Irena Šinko

Hvala.

Torej, za razvoj podeželja sredstva nismo zmanjšali, ampak smo jih začasno prerazporedili. Vsa ta interventna sredstva, ki jih dobivamo z rebalansom, smo mi dejansko namenili v mesecu septembru izplačati. Torej mi bomo v mesecu septembru to izplačali. Nekaj smo si sposodili denarja od drugih ministrstev, nekaj smo pa znotraj prerazporedili, In torej pri razvoju podeželja bomo zdaj z rebalansom ta denar vrnili, ampak ker smo si ga izposodili za plačilo zdaj v mesecu septembru, zato je tukaj potem ta razlika. Potem kar se pa tiče suše. Občinske komisije na terenu dejansko ugotavljajo sušo, vmes pravijo, da je nekako dejansko škoda še večja, kot je kmetijsko svetovalna služba napovedovala in v tem okviru imajo do konca septembra čas, da to sušo ocenijo, potem bomo pa takoj pristopili k oceni suše in pa na na vladi potem sprejemali program. Jaz upam, da če dobimo podatke, ki jih potrebujemo dejansko za oceno škode, torej od Statističnega urada, da potem v letošnjem letu to lahko izplačamo in bomo potem tudi vse naredili, da se to seveda bo to še kot naravna nesreča, bo to šlo iz posebnih sredstev, tako da ta sredstva so za sušo zagotovljena. Potem preventivne preglede na kmetijah smo se odločili za to, ker dejansko v zadnjem času dobivamo veliko prijav, da se z živalmi slabo ravna in dejansko so veterinarji tisti, ki edini pridejo na kmetijo in iz tega razloga mislim, da je vsaj prav, da vsaj enkrat na leto se pregleda hleve in da se ugotovi kakšno je dejansko stanje v hlevu. Ker pol imamo pa veliko intervencij zaradi tega, da je treba živali odvzemati ali karkoli, pa boljše, da se preventivno te stvari uredijo, kot pa da bi potem imeli intervencije, ker se pa da verjetno z dobro komunikacijo rejcev opozoriti na marsikaj. Za obnovo gozda smo namenili 2,8 milijonov evrov in sicer ne za ta del, kar bo pogozdovano, tukaj bo to šlo iz drugih sredstev, ampak iz evropskih sredstev in ta del moramo dobiti soglasje Evropske komisije in pričakujemo, da do konca leta to soglasje dobimo in bomo lahko takoj v spomladanskem času času šli v razpis, da potem napravimo preseke in pa infrastrukturo.

Hvala.