Govor

Gospe Fajon se zahvaljujem za podano predstavitev in odpiram razpravo in dajem besedo članicam in članom Odbora, da kandidatki postavijo vprašanja.

Ob tem pa mi dovolite, da vam podam nekaj usmeritev. In sicer, namen obravnavane točke dnevnega reda je prestavitev kandidatke Odboru, torej seznanitvi članic in članov Odbora z njenim programom dela v primeru opravljanja ministrske funkcije, ter možnosti podajanja odgovorov kandidate na zastavljena vprašanja članov in članic Odbora glede njenega morebitnega opravljanja funkcije. Zato faza postavljanja vprašanj kandidatki za ministrico v skladu z 230. členom Poslovnika ni namenjena razpravi članic in članov Odbora, temveč postavljanju vprašanj, na katere kandidatka poda odgovore. In vas zato vljudno naprošam, da se vprašanja kandidatki nanašajo na delovno področje Ministrstva, ki je tudi sicer v pristojnosti Odbora.

Predlagal bi, da zberemo sklop vprašanj 5 razpravljavcev, nato predam besedo za odgovor kandidatki, nato pa krog razprav ponovimo.

Želi kdo besedo? (Da.)

Najprej se je prijavila k besedi spoštovana Eva Irgl.

Izvolite, besedo imate!