Govor

Dobro jutro!

Spoštovani, lepo pozdravljeni in pričenjam 1. nujno sejo Odbora za zunanjo politiko.

Preden pričnemo z današnjim dnevnim redom, bi morda rad spomnil samo na en žalosten dogodek, in sicer danes nas je zapustil velikan Boris Pahor v 108 letu starosti, velik Slovenec. Pravzaprav ga vsi poznamo in ne bi izgubljal besed, bi pa želel, da se mu posvetimo oziroma poklonimo z minuto molka.

/ minuto moka/

Slava mu.

Obveščam vas, da so zadržani oziroma na seji sodelujejo kot nadomestne članice in člani naslednji, in sicer, Suzana Lep Šimenko nadomešča poslanca Janeza Janšo, dr. Vida Čadonič Špelič nadomešča poslanca Jerneja Vrtovca, Aleksander Reberšek nadomešča poslanca mag. Mateja Tonina, Mojca Šetinc Pašek nadomešča poslanca Dušana Stojanoviča in pa Monika Pekošak nadomešča poslanko Leno Grgurevič.

Pozdravljam vse prisotne na seji.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli predlog dnevnega reda odbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen kot je bil predlagan s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDSTAVITEV TANJE FAJON, KANDIDATKE ZA MINISTRICO ZA ZUNANJE ZADEVE.

Gradivo z dne 25. 5. 2022, k obravnavani točki ste prejeli, predsednik Vlade dr. Robert Golob je na podlagi prvega odstavka 112. člena Ustave Republike Slovenije in 232. člena Poslovnika Državnega zbora 25. maja 2022 predložil listo kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije v kateri je predlagal, da Državni zbor za ministrico za zunanje zadeve imenuje Tanjo Fajon. Predsednica Državneg zbora je ta predlog 26. maja 2022 poslala Odboru za zunanjo politiko kot pristojnemu delovnemu telesu. Kot predsednik odbora sem v skladu s prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora sklical današnjo sejo na kateri se nam bo predlagana kandidatka predstavila ter odgovarjala na vprašanja članic in članov odbora. Na podlagi predstavitve kandidatke bo odbor v skladu s prvim odstavkom 231. člena Poslovnika sprejel mnenje o njeni ustreznosti in ga v roku iz prvega odstavka 231. člena Poslovnika poslal predsednici Državnega zbora in predsedniku Vlade.

Prehajamo na predstavitev kandidatke. Spoštovana Tanja Fajon, izvolite, imate besedo.