Govor

Hvala, predsednik, za besedo.

Spoštovani, ugotavljam, da smo se članice in člani Odbora za zunanjo politiko seznanili z izhodišči za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve, ki bo v Luksemburgu 21. 6. 2022.

S tem končujem 1. točko dnevnega reda.

Hkrati vas obveščam, da sejo odborov prekinjam za 10. minut. Nadaljevanje bo namreč seja zaprta za javnost.

Sejo nadaljujemo ob 9.30.

Odprti del seje je bil končan 17. junija 2022 ob 9.18.