Govor

Hvala za dodatna pojasnila, gospod Nemec.

Vidim, da ni prijavljenih kolegice in kolegov, zato je razprava nekako zaključena.

Sedaj bom dal predlog sklepa na glasovanje torej predlog sklepa na glasovanje se glasi: »Odbor za zadeve EU se je seznanil z izhodišči za udeležbo delegacijo Republike Slovenije na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve, ki bo v Luksemburgu 21. junija 2022 in jih podprl.« Opozorilo za tiste nove pa tudi za stare, ker marsikdaj tudi pozabimo. In sicer samo člani in članice Odbora za zadeve EU to so številke od 1 do 20. Samo številke 1 do 20 sedaj glasujete. Upam, da ste pripravljeni. Glasujemo.

Kdo je za? (15 članov.) Kdo je proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je ta sklep sprejet.

S tem končujem 1. točko dnevnega reda.

Besedo dajem predsedniku Odbora za zunanjo politiko, kolegu Bakoviću.

Izvolite.