Govor

Dobro jutro vsem skupaj. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Začenjam 2. sejo Odbora za zunanjo politiko. Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani odbora in sicer, prejel sem opravičila, da sta službeno odsotna mag. Matej Tonin in dr. Anže Logar. S pooblastilom pa sodelujejo naslednje poslanke in poslanci na seji in sicer Jožefa Jelena nadomešča poslanec Anton Šturbej, Janeza Jašo nadomešča poslanec Zoran Mojškerc in pa Evo Irgl nadomešča poslanec Andrej Hoivik.

Obveščam vas, da so na sejo povabljeni: Urad predsednika Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade ter predstavniki Vlade. Vse navzoče lepo pozdravljam, predvsem ministrico in pa evropskega poslanca Matjaža Nemca.

Prehajam na določitev dnevnega reda seje odbora za zunanjo politiko. S sklicem seje ste sprejeli dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za njegovo spremembo, je določen takšen dnevni red seje kot ste ga prejeli s sklicem.

Besedo pa sedaj predajam predsedniku Odbora za zadeve Evropske unije, gospodu Franciju Brezniku.