Govor

Marko Štrigl

Lepo pozdravljeni! (Marko Štrigelj, Holding Slovenske elektrarne.)

Mogoče bi se tu samo na ta energetski del osredotočil. Verjamem, da bo kolega Paravan tudi že kaj dodal.

Kar se tiče regulacije gospodinjskih kupcev in malih poslovnih kupcev. Mi smo v skupini HSE naslovili na SDH potrebne ukrepe, s katerimi lahko to izvajamo.

Kar se tiče električne energije, jo imamo zagotovljeno, tako da menimo, da je iz vidika HSE ukrep uresničljiv in bistveno ne posega v neko poslovanje družbe. To je prvi del mogoče, ki ga izpostavimo.

Drugi del, kar se tiče regulacije poslovnih kupcev se mi v skupini HSE zelo težko ne opredeljujemo. Jaz verjame, da kot je že predlagatelj povedal, in kot je že tudi Vlada izpostavila, je to potrebno urediti na nivoju Evropske unije. Moramo pa se predvsem zavedati, strategije prodaje lastne proizvodnje, ki jo izvajata tako skupina HSE, kot skupina GEN, je specifična in je pač predvsem naslavljamo mogoče na Vlado, da preuči ta moment, kakšne so zmožnosti.

Mi se zavedamo strateškega pomena, ki ga imamo v državi. Zavedamo se pomena energetske neodvisnosti. Se vsekakor se tudi zavedamo, da so cene, ki so v tem trenutku visoke, ne rečem, tudi za nas previsoke in tudi nam ne ustrezajo, ker se zavedamo, kaj za sabo vse skupaj potegne. Mi bomo seveda po svojih močeh poskušali pomagati, da se stanje čim prej normalizira. Zavedamo se, kaj te cene pomenijo za gospodarstvo. V tem trenutku smo pristopili tudi povečano strateških zalog v Premogovniku Velenje, ki bo omogočalo večjo proizvodnjo električne energije v zadnjem kvartalu leta 2022 in v prvem 2023. Pravi, delamo vse, kar je v naši moči, da se poveča proizvodnja, da se poveča samozadostnost v Republiki Sloveniji.

Kar se tiče naših, mogoče za zaključek, še dveh retail družb EC, Energija plus. Mi smo pripravili vse ukrepe, ki so potrebni, da bota te dve družbi lahko vzdržno poslovali tudi v letu 2023 in seveda zagotavljala vse, kar je pač ta uredba tudi zapovedala.

Tako da, mi v skupini HSE ocenjujemo ukrepe kot izvedljive in ustrezne.

Hvala.