Govor

Želi besedo predstavnik, predstavnica Ministrstva za infrastrukturo? Velja, potem pa najprej finance.

Izvolite, gospod državni sekretar, Tilen Božič. Beseda je vaša.