Govor

Valentina Marolt

Hvala za besedo.

Zakonodajno-pravna služba je predlog priporočil proučila z vidika skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno tehničnega vidika in opozorila na nekaj nejasnosti pri posameznih točkah priporočila, kar je z vloženima amandmajema tudi odpravljeno.

Hvala.