Govor

Pričenjam 3. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in vse prisotne lepo pozdravljam. Lepo pozdravljeni člani odbora, vabljeni na sejo in ostali gostje.

Obveščam vas, da so se opravi opravičili naslednji člani odbora, Franc Rosec, ki ga nadomešča poslanec Anton Šturbej in pa Zvonko Černač, ki ga nadomešča Franci Breznik.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red in sicer 1. točka - predlog priporočil v zvezi z omilitvijo posledic inflacije in energetske draginje. Ker v poslovniškem roku nisem prejela nobenega predloga za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot ste ga prejeli s sklicem seje odbora.

Prehajamo torej na 1. IN EDINO TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA PRIPOROČIL V ZVEZI Z OMILITVIJO POSLEDIC INFLACIJE IN ENERGETSKE DRAGINJE, ki ga je Državnemu zboru skupaj z zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora v obravnavo posredovala skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Za obravnavo je bilo posredovano naslednje gradivo, zahteva Poslanske skupine SDS za sklic izredne seje Državnega zbora s predlogom priporočil z dne 9.9.2022, mnenje Zakonodajnopravne službe z dne 15.9.2022, mnenje Vlade z dne 16.9.2022. Rok za vlaganje amandmajev je bil do pričetka obravnave predloga priporočil na seji odbora. Do sedaj so bili vloženi amandmaji Poslanske skupine SDS, in sicer k 1. in 3. točki priporočil. Vsa navedena gradiva so objavljena na spletni strani Državnega zbora. Na sejo so bili za obravnavo te točke povabljeni: predlagatelj, skupina poslank in poslancev, v imenu predlagatelja pa Franc Breznik, doktor Robert Golob, predsednik Vlade, magister Bojan Kumer, minister za infrastrukturo, Klemen Boštjančič, minister za finance, Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Uroš Brežan, minister za okolje in prostor Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Tibor Šimonka, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, Blaž Cvar, predsednik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, ter Zakonodajno-pravna služba. Naknadno, 15. 9. 2022 so bili vabljeni še Danijel Levičar, poslovni direktor GEN energija d. o. o., doktor Viktor Vračar, generalni direktor H, in doktor Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja v družbi GEN-I. Pričenjam obravnavo, predloga priporočil, v kateri bomo na podlagi 171. člena v povezavi s 126. členom Poslovnika DZ opravili razpravo in glasovanje o posameznih delih oziroma točkah predloga priporočil.

Želi besedo predstavnik predlagatelja, torej v imenu skupine poslank in poslancev, gospod Franc Breznik? se opravičujem, izvolite, gospod Breznik k besedi. lahko iz klopi, lahko za govornico, po želji, kakor vam je ljubše. Izvolite.