Govor

Marija Bendaš

Hvala lepa.

Samo na kratko en pregled letošnjih gospodarskih razmer, ki jih res zaznamuje visoka rast v prvi polovici leta, spodbujena s predvsem zasebno potrošnjo in pa izrazita negotovost, ki se krepi že od začetka vojne v Ukrajini in tudi kazalniki v poletnih mesecih, kazalniki zaupanja, kazalnik iz mednarodnega okolja kažejo na upočasnitev gospodarske aktivnosti.

Na trgu dela imamo še vedno visoko zaposlenost, rekordno nizko brezposelnost in tudi potrebe po delavcih še vedno presegajo ponudbo. Z drugimi besedami, podjetja se še vedno soočajo s pomanjkanjem delovne sile. Se pa ti kazalniki nekoliko umirjajo, ostajajo pa pozitivni.

Inflacija se je že lani začela krepiti in se z začetkom vojne v Ukrajini kar močno pospešila, kar narekuje tudi sprejemanje ukrepov za blaženje posledic draginje, zlasti v segmentu energentov.

Rebalans je bil res pripravljen pred objavo naše jesenske napovedi, smo pa v tej napovedi prav zaradi ugodnih razmer v prvi polovici leta in kljub temu merjenju gospodarske aktivnosti napoved dvignili, se pravi, napoved gospodarske rasti za letošnje leto je višja, kot je bila spomladi in višja je pa tudi nominalna raven bruto domačega proizvoda, tako zaradi boljše polovice prve polovice letošnjega leta kot tudi zaradi višje inflacije oziroma deflatorja. Še večja je pa ta razlika, če primerjamo nominalno raven bruto domačega proizvoda z izhodišči za pripravo veljavnega proračuna.

Tako da, toliko v letošnjem letu, v prihodnjem pa več na drugi seji.

Hvala lepa.