Govor

Hvala lepa za izčrpno predstavitev stališča Fiskalnega sveta.

In ponovno dajem besedo predstavniku Vlade, če želi podati stališče do stališča Fiskalnega sveta.

Minister, izvolite!