Govor

Hvala lepa. Besedo dajem predstavnici Zakonodajno-pravne službe mag. Sonji Bien Karlovšek. Izvolite.