Govor

Ja, spoštovana podpredsednica.

Zgolj razvidno torej, da predsednik Vlade se ne zaveda nalog, samo malo, nalog demokracije, predvsem pa institucije, ki jo ima Državni zbor. Vsi poslanci in poslanke imajo dostop do najstrožjih podatkov skoraj te države. In še nekaj, obljubili ste, da boste pripeljali svobodo, ampak ne svobodo iz leta 1991, pa po vsej verjetnosti tisto svobodo, o katerih je govoril v / nerazumljivo/ plat gospod Malek, zdaj je treba paziti, zdaj svoboda. In tudi pod to svobodo imamo visoko inflacijo, kot takrat, tudi pod to svobodo kmetom jemljete na silo žita, tudi pod to svobodo bomo imeli zdaj redukcijo elektrike in tudi pod to svobodo, kot tisto takratno, smo imeli veliko krize …