Govor

Predsednik Vlade, imate besedo za dopolnitev odgovora.

Izvolite.