Govor

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, spoštovani predsednik vlade, spoštovane ministrice in ministri, gospe in gospodje!

Začenjam 2. sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: mag. Urška Klakočar Zupančič, Tereza Novak, Teodor Uranič, Janja Sluga, Jože Tanko, Bojan Podkrajšek, Tomaž Lisec, Anja Bah Žibert, Franc Rosec, Janez Janša, Katarina Štravs, mag. Tamara Kozlovič, Dušan Stojanovič, Andreja Kert odsotna od 17.30 dalje.

Na sejo so bili vabljeni predsednik Vlade, ministrice in ministri ter generalna sekretarka Vlade k 1. točki dnevnega reda, predstavnik Državnega sveta k 8., 9., 10., 11., 13. in 29. točki dnevnega reda, gospod Borut Sever, direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, k 30. točki dnevnega reda, predstavnik Sodnega sveta k 31. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne prav lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 2. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 16. septembra 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za umik posamezne točke z dnevnega reda oziroma predlogov za širitev dnevnega reda nismo prejeli. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za je glasovalo 75, proti nihče.

(Za je glasovalo 75.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red 2. seje Državnega zbora sprejet.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - VPRAŠANJA POSLANK IN POSLANCEV.

V zvezi s to točko dnevnega reda smo v poslovniškem roku prejeli pisne prijave 35 poslanskih vprašan. Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom in drugim odstavkom 245. člena Poslovnika Državnega zbora. Na prva tri vprašanja poslank in poslancev opozicije ter na vprašanje poslanca vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik vlade. Vsak poslanec oziroma poslanka ima za postavitev vprašanja na voljo tri minute. Predsednik Vlade, ministrice in ministri odgovorijo na vprašanje v največ petih minutah. Če je vprašanje postavljeno več ministrom, imajo vsi skupaj na voljo pet minut za odgovor. Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa postaviti dodatnega vprašanja. Poslanke in poslance prosim, da ste na to pozorni. Obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora poslanec predstavi v dveh minutah, dopolnitev odgovora pa sme trajati največ tri minute. Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru predsednika vlade oziroma ministrice ali ministra. O tem odloči Državni zbor brez razprave in obrazložitve glasu. Ob tem vas še posebej opozarjam, da je treba takšen predlog izrecno podati in se pri tem osredotočiti le na njegovo obrazložitev, ne pa postopkovnega predloga uporabiti za vsebinsko razpravo v zvezi s postavljenim vprašanjem. V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu morajo predsednik vlade, ministrica ali minister v 30 dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru. V tem primeru bo vprašanje uvrščeno na naslednjo redno sejo Državnega zbora. V zvezi s to točko so se za danes opravičili: dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica brez resorja, pristojna za digitalno preobrazbo, Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve, Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo.

Prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. Na prva štiri vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade dr. Robert Golob.

Poslanska vprašanja mu bodo postavili Franc Breznik, SDS.

Izvolite.