Govor

Hvala lepa za vaše mnenje.

Zdaj samo povedala bi rada, da amandmaji so bili objavljeni oziroma so objavljeni na spletni strani včeraj, tako da lahko si jih pogledate, lahko vam pa zagotovim, da kar nekaj stvari, vaših pripomb je bilo upoštevanih, tako da so zajeti tudi v amandmajih.

In sedaj predlagam odboru, da po končani razpravi o členih v skladu s tretjo alinejo 128. člena Poslovnika glasujemo skupaj o vseh členih. Ali kdo temu nasprotuje? Ugotavljam, da ne.

In sedaj prehajamo na razpravo o členih predloga zakona, ter razpravo in glasovanje o amandmajih.

V razpravo dajem 1. in 2. člen predloga zakona, h katerim ni vloženih amandmajev. Želi morebiti kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 3. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin k 3. členu. Želi kdo razpravljati k 3. členu, ki je vložen s strani poslanskih skupin? (Ne.) Amandma, če smem malo dodati, sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe. Vidim, da ni želje po razpravi. Potem tudi zaključujem razpravo.

Že prehajamo na glasovanje o amandmaju k 3. členu.

Glasujemo. Za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 4., 5. člen h katerim ni vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Nihče ne želi razpravljati. Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 6. člen, h kateremu je vložen amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi ta amandma sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe. v kolikor ne želi niče razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 7. člen predloga zakona, h kateremu ni vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo.

Ob tem imam eno pooblastilo. Gospod Jernej Vrtovec nadomešča poslanca gospoda Jožefa Horvata. Lepo pozdravljeni gospod Jernej Vrtovec.

V razpravo dajem amandma k 8. členu. Želi kdo razpravljati - ki je vložen s strani poslanskih skupin koalicije - ? Tudi ta amandma sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe? Zgolj nekaj majhnih nomotehničnih popravkov? Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo h glasovanju k 8. členu, k amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 13 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

V razpravo dajem amandma k 9. členu s strani poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Dajem amandma poslanskih skupin koalicije na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Prehajamo oziroma v razpravo dajem 10. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in začenjamo z glasovanjem.

Glasujemo. Navzočih je 12 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, je amandma sprejet.

V razpravo dajem 11. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in začenjam z glasovanjem o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 12 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da amandma poslanskih skupin koalicije sprejet.

V razpravo dajem 12., 13. in 14. člen predloga zakona, h katerim ni vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Želiš, Tina Novak? (Ne.) Zaključujem razpravo.

Prehajamo na razpravo k 15. členu in amandmaju poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje po razpravi in prehajamo na glasovanje o amandmaju k 15. členu poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 13 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasoval 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma poslanskih skupin koalicije sprejet.

V razpravo dajem 16. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin k temu 16.členu. Želi kdo razpravljati? Vidim, da ne. / oglašanje iz ozadja/

Ja, izvolite.

Prav sejo prekinjam za 15 minut in nadaljujemo 8.45.

PREDSEDNICA MAG. BOJANA MURŠIČ: Spoštovani kolegice, sejo bomo nadaljevali ob 8.55. Še čakamo na en amandma.

Hvala lepa.

PREDSEDNICA MAG. BOJANA MURŠIČ: Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, nadaljujemo s sejo.

Prehajamo na glasovanje k 16. členu. Želi morebiti kdo razpravljati o amandmaju poslanskih skupin koalicije k 16. členu? Nihče. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin koalicije k 16. členu.

Glasujemo. Navzočih je 12 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 17. do 22., h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 23. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 23. členu.

Glasujemo. Navzočih je 12 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 24. do 27., h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 28. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Nihče.)

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 29. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 30. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 31. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene 32. in 33., h katerima ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

V razpravo dajem 34. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 35. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 36. do 46., h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 47. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 48. člen in 49. člen, h katerima ni vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 50. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 51. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Gre zgolj za uskladitev z mnenjem Zakonodajno-pravne službe. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 52., 53. in 54. člen, h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne, zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 55. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin, ki sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 56. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 57. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 58. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 59. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 12 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 60 do 65, h katerim ni vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

V razpravo dajem 66. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10. (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 67. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 9 poslank in poslancev, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 68. in 69. člen, h katerima ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

V razpravo dajem 70. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 71. in 72. člen, h katerima ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

V razpravo dajem 73. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 74 do 76, h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

V razpravo dajem 77. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet. V razpravo dajem 78. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 78. členu. Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 79. do 81. predloga zakona, h katerima ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 82. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 82. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin koalicije k 82. členu.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 83. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 83. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo in glasujemo o amandmaju k 83. členu poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo o uskladitvenem amandmaju. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je uskladitveni amandma sprejet.

V razpravo dajem 84. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 84. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 84. členu.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 85. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo.

Prehajamo k 86. členu. V razpravo dajem torej 86. člen in amandma poslanskih skupin koalicije, ki sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 86. členu.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 87. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 87. členu o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 88. člen predloga zakona in amandma k 88. členu poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati prehajamo na glasovanje. Zaključujem razpravo. Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin koalicije. Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 89 do 91, h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

In v razpravo dajem 92. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 92. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Hvala lepa, nihče ne želi razpravljati.

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmaju k 92. členu koalicijskih poslanskih skupin.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Prehajamo na glasovanje k 93. členu in amandmaju poslanskih skupin k 93. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 94. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Potem zaključujem razpravo.

In prehajamo k 95. členu, katerega dajem v razpravo z amandmajem koalicijskih poslanskih skupin, ki sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 96. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

In v razpravo dajem 97. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 97. členu. Želi morebiti kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne, torej zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje, k 97. členu.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 98. do 110. predloga zakona, h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi morebiti kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

In v razpravo dajem 111. člen, h kateremu je bil vložen amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Nihče ne želi razpravljati. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasoval 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 112. do 116., h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Torej zaključujem razpravo.

Prehajamo oziroma v razpravo dajem 117. člen, h kateremu je bil vložen amandma s strani poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 117. členu amandmajev poslanskih skupin koalicije. Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 118. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 118. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 119. do 126. h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

Prehajamo na razpravo k 127. členu, h kateremu je bil vložen amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Začenjamo z glasovanjem k temu amandmaju.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 128. in 129. člen predloga zakona, h katerima ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Torej zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 130. člen, h kateremu je vložen amandma s strani poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 130. členu amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 131. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 131. členu amandmajev poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 132. do 140. h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi morebiti kdo razpravljati? (Ne.)

V razpravo dajem 141. člen, h kateremu je bil vložen amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 142. do 149., h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj ne vidim želje. Zaključujem razpravo.

Prehajamo na glasovanje oziroma v razpravo dajem 150. člen, h kateremu je bil vložen amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj ne vidim želje.

Prehajamo na glasovanje k 150. členu. Glasujemo o 150. členu amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 151. člen in amandma Poslanskih skupin koalicije k 151. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

In v razpravo dajem člene od 152. do 192., h katerimi ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje po razpravi, za kar se vam zahvaljujem. Zaključujem razpravo.

Prehajamo oziroma v razpravo dajem 193. člen, h kateremu je bil vložen amandma s strani poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje k amandmaju k 193. členu poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

In v razpravo dajem člene od 194. do 217., h katerimi ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

In v razpravo dajem 218. člen in amandma Poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 219. člen in amandma Poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.

Prehajamo na glasovanje k 219. členu amandmaja Poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

In v razpravo dajem člene od 220. do 229., h katerimi ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje. Zaključujem razpravo.

In v razpravo dajem 230. člen in amandma Poslanskih skupin koalicije k 230. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje k 230. členu amandmaja Poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma k 230. členu sprejet.

V razpravo dajem 231. člen in amandma Poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.

Prehajamo na glasovanje k 231. členu koalicijskih Poslanskih skupin.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 232. člen in amandma Poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje. Zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje o amandmaju koalicijskih poslanskih skupin.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 233. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 233. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje, k 233. členu.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma k 233. členu sprejet.

V razpravo dajem 234. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Hvala. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in začenjamo z glasovanjem k 234. členu.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 235. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.)vTudi tukaj vidim, da ni želje. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje, k 235. členu, amandma poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 236. člen h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje po razpravi, zato zaključujem razpravo.

Prehajamo k 237. členu h kateremu so bili, je bil vložen amandma s strani poslanskih skupin koalicije. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje.

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmaju k 237. členu, amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 238. člen predloga zakona, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.

In v razpravo dajem 239. člen, h kateremu je bil vložen amandma s strani poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj ugotavljam, da ni želje. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasoval 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 240. člen in amandma poslanskih skupin k 240. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje.

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 240. členu, amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče. (Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 241. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 241. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje.

Torej zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 242. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 243. člen, h kateremu je bil vložen amandma s strani poslanskih skupin koalicije. Odpiram razpravo k omenjenemu členu in amandmaju. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Vidim, da ne.

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmaju k 243. členu.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 244. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 244. členu. Želi morebiti kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje po razpravi.

Zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje k 244. členu o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 245. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 245. členu. Tudi tukaj odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Amandma sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe. Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 246. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmaju poslanskih skupin k 246. členu.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 247. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) V kolikor ne, zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 248. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Morebiti želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 249. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati o amandmaju k 249. členu? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 249. členu, amandmaju poslanskih skupin koalicije. Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 250. člen predloga zakona, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi morebiti kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim da ni želje, zato zaključujem razpravo o členih in razpravo ter odločanje o amandmajih.

V skladu s sprejeto odločitvijo odbora prehajamo na glasovanje o vseh členih skupaj. Želi kdo obrazložiti svoj glas? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo o predlogu zakona.

Glasujemo. Navzočih je 12 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da so členi sprejeti.

S tem zaključujem obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu. Sprejeti amandmaji se vključijo v dopolnjen predlog zakona, ki bo sestavni del poročila odbora.

Določiti moramo še poročevalca za sejo Državnega zbora. V kolikor se strinjate bi bila to jaz. Se strinjate? (Da.) Hvala lepa za zaupanje.

Zaključujem 1. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE.

Predlagatelj zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Državni zbor je na 7. izredni seji 29. 6. 2022 sklenil, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.

K obravnavi te točke so bili vabljeni v imenu predlagatelja gospod Franc Breznik, Vlada, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Državni svet, Zakonodajno-pravna služba.

Kot gradivo ste poleg predloga zakona prejeli tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 31. 8. 2022, Mnenje Vlade z dne 23. 6. 2022, Mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne 5. 9. 2022, predloge za amandmaje Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za dne 6. 9. 2022 in pregled amandmajev za dne 9. 9. 2022. Rok za vložitev amandmajev se je iztekel v četrtek 8. 9. 2022. V poslovniškem roku so amandmaje k predlogu zakona vložili Vlada k vrsti členov. Ne vem ali jih je smiselno sploh naštevati, ali pa glede na to, da jih je malce manj kot jih je bilo pri prejšnjem, gremo lepo po vrsti, se pravi k 14., 21., 41., 42., 48., 53., 55., 68., 71., 72., za nov 72.a člen, za nov 77.a člen, k 84., 85., 89. in 92. členu, za nov 92.a člen, za no9v 95.a člen in k 101. členu z dne 8. 9. 2022 in poslanske skupine Svoboda, SD in Levica tudi k vrsti členov: k 3., 12., 13., 19., 20., 23., 26., 30., 32., 35., 45., 46., 47., 53., 54., 55., 56., 59., 61., 63., 67., 76., 78., 79., 80., 81., 83., 84., za nov 84.a člen, k 87., 91., 105., 129., 132., 137., 139., za nov 139.a člen in k 140. členu predloga zakona z dne 8. 9. 2022. Prejeli ste tudi spremembo amandmajev poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, k 35. in 84. členu predloga zakona z dne, 12. september 2022.

Sedaj pričenjamo drugo obravnavo predloga zakona. Želi besedo predstavnik predlagatelja? (Da.)

V imenu predlagatelja zakona gospod Franc Breznik, izvolite, beseda je vaša.