Govor

Hvala lepa.

S strani Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ne vidim predstavnika.

Nato sprašujem ali želi besedo predstavnica Zveze potrošnikov Slovenije za predstavitev mnenja k predlogu zakona gospa Živa Drol Novak?

Izvolite, beseda je vaša.