Govor

Sladjana Ješić

Hvala za besedo, gospa predsednica.

Lepo pozdravljeni!

Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in nomotehničnega vidika in pripravila pisno mnenje. Predlog zakona je obsežen področni zakon, ki ureja varstvo potrošnikov in združuje določbe veljavnih Zakonov o varstvu potrošnikov in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, vendar v večinskem delu vsebinsko ne odstopa od njunih določb. Spremenjene oziroma nove določbe so pretežno namenjene prenosu treh direktiv Evropske unije, ki jih je predstavnik ministrstva tudi konkretneje poimenoval. Mnenja nadalje ne bi povzemala, ker so bili vloženi amandmaji, ki večino naših pripomb iz mnenja ustrezno upoštevajo, nekaj je tudi amandmajev, ki so vsebinske narave, torej gre za novo vsebino, ki je predhodno ni bilo. Bi pa opozorila v bistvu na to, da je treba v 83. členu zaradi amandmaja, ki je vložen k 82. členu popraviti sklic v prvi alineji prvega odstavka 83. člena. In pa izpostavila bi še eno pomembnejšo pripombo iz mnenja, ki z amandmaji ni povsod dosledno upoštevana, nanaša pa se na ohranitev navezave na kriterije primernosti. Gre torej za zapis, ki dobesedno povzema določbo direktive, brez ustrezne dograditve in konkretizacije pa po mnenju Zakonodajno-pravne službe ostaja na načelni ravni, s čimer ne zagotavlja zadostne stopnje jasnosti in predvidljivosti pravne ureditve, kar načenja pravno varnost, naslovnikom katerega pravice pa ureja pa otežuje, da bi iz zakona zanesljivo razbral svoj položaj.

Hvala.