Govor

Vsem skupaj eno lepo dobro jutro! Vse članice in člane odbora, vabljene, ter ostale prisotne prav lepo pozdravljam!

Pričenjam 2. sejo Odbora za gospodarstvo.

Obveščam vas, da so seje zadržani in se je ne morejo udeležiti gospod Franc Rosec, gospa mag. Meira Hot je upravičena do 9. ure. Na seji kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastili pa sodeluje gospa dr. Tatjana Greif nadomešča Miho Kordiša.

S sklicem seje ste prejeli predlagani dnevni red seje odbora. Dodatno ste dne, 2. septembra 2022, prejeli obvestilo o širitvi dnevnega reda z A1. točko dnevnega reda na podlagi 154d. člena Poslovnika Državnega zbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejela drugih predlogov v zvezi z dnevnim redom, ugotavljam, da je določen takšen dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem in s širitvijo.

Prehajamo na 1.A TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG STALIŠČA REPUBLIK SLOVENIJE DO PRIPOROČILA SKLEPA SVETA O POOBLATILU ZA ZAČTEK POGAJANJ O VKLJUČITVI DOLOB O ČEZMEJNEM PRETOKU PODATKOV V SPORAZUM O GOSPODARSKEM PARTNERSTVU MED EVROPSKO UNIJO IN JAPONSKO EPA 247-IX, EU U 1105.

Gradivo k tej točki ste prejeli od Vlade na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado, v zadevah Evropske unije. Predlagatelj stališča je Vlada. Odbor bo kot matično delovno telo točko obravnaval na podlagi drugega odstavka 154h. člena Poslovnika Državnega zbora.

K tej točki so vabljeni Vlada, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. In sedaj prehajamo na delo.

Želi besedo predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo? (Da.) Državni sekretar, mag. Dejan Židan.

Izvolite, beseda je vaša.